Naar boven
Terug naar Reglementen

Wedstrijdreglement 2023

Inschrijven tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.
Inleg 5.00 euro.
De helft van de deelnemers heeft prijs.

Signalen:

  1. Vissen en voederen
  2. Laatste 5 minuten van de 1e reeks
  3. Einde van de 1e reeks
  1. Begin van de 2e reeks
  2. Laatste 5 minuten van de 2e reeks
  3. Einde van de wedstrijd

Wedstrijden met maden en  kasters, mag men alleen maden, kasters, korrel van de club en
2 potjes mas van 350 gr. bijvoederen.

Bij wedstrijden met voeder mag men de eerste vijf min van elke reeks bollen gooien, nadien alleen nog  bij snuiven, dit wil zeggen met n hand voeder nemen en gooien. (geen bollen) ook niet de laatste 5 min. van de eerste reeks.
Tubifex, vers de vase en pieren zijn verboden in het voeder, tenzij anders vermeld op de kalender.

Aas aan de haak is vrij.

Roofblei, Baars, Snoek en Snoekbaars moet direct worden teruggezet en telt niet mee.
Graskarper ook direct terugzetten maar hier krijg je 10 kg voor.

Vis onthaken in een  grote emmer welke voor 3/4 is gevuld met water is verplicht.
Er wordt gevraagd aan iedere visser om zich van minimum 3 leefnetten te voorzien.
Bij gebruik van 2 leefnetten telt max.15 kg / leefnet. Vanaf 17 kg = 0 kg.

Bij 3 leefnetten telt alles met een maximum van 20 kg indien het verschil tussen het hoogste en het laagste gewicht niet meer dan 10 kg bedraagt.
Anders wordt alles tot 15 kg per leefnet terug gebracht.
Leefnetten in het water laten tot de weging en zeker geen vis overzetten.

Gedregde vis telt, tenzij dit opzettelijk gebeurt.
Vis gevangen aan een vreemde lijn telt niet.
Vis gevangen bij het eindsignaal mag men afwerken (max.10 min)

Draag zorg voor de vis en plaats de vis met de kop naar beneden in het leefnet of met het schepnet.
Bij gelijk gewicht, krijgt het laagste plaats nummer voorrang.
Vissen met een haak zonder weerhaak is verplicht.
Met rek vissen is toegelaten, maar men mag geen andere vissers hinderen.
Nascheppen is toegelaten.
Het gebruik van een potje om te voederen is verboden.
Het is verboden om over de helft van de vijver te vissen
In de kant vissen en voederen mag zowel links als rechts
max.1/3 van uw visplaats verwijderd.

1/3 van uw visplaats.

Vanaf 25 deelnemers alleen naar rechts, tot halfweg zijn buur en maximum 2 m uit de oever, uitgezonderd de hoeken, zij moeten naar de hoek vissen, maar wel langs de hele zijkant van de oever.
Bij koppelvissen mag men links en rechts in de kant vissen.

Toestanden niet voorzien in het reglement worden ter plaatse door het bestuur beslecht.

Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen