’t PANNEKE VOL PULLE vzw

Het algemeen reglement is een aanvulling op de statuten van vzw “vissersclub ’t Panneke Vol vzw”.
De statuten kunnen door ieder lid worden ingezien op de maatschappelijke zetel van de vzw: Bovenpad 33 2280 Grobbendonk.

 1. Men mag alle dagen vissen, behalve de dagen dat er door de club in wedstrijd verband wordt gevist.
  Er mag alleen met een vaste hengel worden gevist.
 2. Het is ten strengste verboden om vis mee te nemen, met uitzondering van kleine aasvisjes.
 3. Het is een visvijver! Dus …. “ VERBODEN TE ZWEMMEN.”
 4. Lidgeld bedraagt 50 euro.
 5. Omliggende bossen en eigendommen betreden is verboden.
  Al wat met wild te maken heeft moet met rust worden gelaten.
  Geen auto‘s, fietsen of bromfietsen rond de vijver.
  Afval en papier mee naar huis nemen.
  Speciaal voor de juniors: de visvijver is geen speelplaats, dus... geen rumoer!
  Kinderen niet vergezeld van hun ouders, zijn aan de vijver niet toegelaten.
 6. Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen.
 7. Inschrijven kan tot één uur voor de aanvang van de wedstrijd.
  De inleg bedraagt 5 euro ” BOEM.” inbegrepen
  Een lid is junior tot en met het jaar dat hij/zij 16 jaar wordt.
  Juniors, veteranen en dames mag men helpen met scheppen en onthaken.
 8. Wijzigingen of aanpassingen van het reglement worden door het bestuur bekend gemaakt in het clublokaal aan de vijver.
  Men kan altijd voorstellen indienen bij de leden van het bestuur welke dan op de vergadering zullen besproken worden.
  Bijzondere meldingen zullen via mail, sms of het bord in de kantine worden meegedeeld.
 9. Voor het criterium krijgt iedereen 1 punt voor elke wedstrijd waaraan men heeft deelgenomen.
 10. Door lid te worden van de club stemt men onvoorwaardelijk in met de gangbare reglementen.
  Iemand die in overtreding bevonden wordt, zal zich niet kunnen beroepen op onwetendheid, daar ieder lid het reglement dient te kennen.
 11. Dit reglement vervangt alle voorgaande.

Wij wensen iedereen veel visplezier en danken U voor uw begrip.

Het bestuur

Naar boven

Terug naar Reglementen