Jeugdviswedstrijd

WEDSTRIJDREGLEMENT

·         Iedere visser moet een emmer meebrengen en 75% vullen met water om de vis in te  onthaken.

·         Iedere visser moet voorzien zijn van twee leefnetten.

·         Er wordt gevist met de vaste hengel met of zonder elastiek voorzien van één enkele haak zonder weerhaak.

·         Iedere deelnemer moet ten laatste om 18.00 u aanwezig zijn.

·         De nummering van de plaatsen zal gebeuren door de organisatoren.

·         Iedere deelnemer ontvangt zijn plaatsnummer omstreeks 18.00 u.

·         Om 18 uur na het signaal mag iedereen zich naar zijn plaats begeven.

·         De weging van de vis  zal gebeuren alleen door de verantwoordelijken.

·         Voederen: alleen  maden en kasters. (Iedereen wordt gecontroleerd).

·         Het aas aan de haak is vrij.

·         Om de vissen te beschermen maximum 15 kg per leefnet.

·         De vissen niet in de kieuwen nemen en met de kop naar beneden in het leefnet zetten.

·         De visser in de leeftijdscategorie van 6 tot en met12 jaar mag geholpen worden bij het beasen van
    de haak, het scheppen en onthaken van de vis maar niet bij het aanslaan en binnenhalen van de vis.

·         De visser in de leeftijdscategorie van 13 tot 16 jaar moet volledig zelfstandig vissen en mag niet geholpen
    worden bij het binnenhalen en scheppen, Wel bij het onthaken en in het leefnet zetten van de vis.    

·         Men moet recht vooruit vissen en niet over de helft van de vijver, met uitzondering van de  vier hoeken,
     zij mogen naar de hoeken vissen.

·         Vissen en voederen na het startsignaal

·         De aangeslagen vis voor het eindsignaal  mag gevangen worden en telt mee.

·         Bij gelijk gewicht krijgt de jongste deelnemer het voordeel.

·         Het is voor iedereen ten strengste verboden de omringende bossen te betreden.

·         De inrichters of de plaatselijke vereniging kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke
     ongevallen of toegebrachte schade aan derden of hun materiaal.

·         Bij eventuele betwisting zijn enkel de organisatoren bevoegd.

Veel succes voor iedereen.